Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 05:02:34

Läget på elmarknaden - vecka 9 2022

Högre systempris och spotpriser i elområde SE3 och SE4. Vi vill också påminna om att vi just nu gör en läsarundersökning - svara gärna på enkäten och berätta vad du tycker om veckorapporten Läget på elmarknaden.

Systempriset ökade med 49 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 minskade spotpriserna med 31 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 62 procent medan det ökade med 81 procent i elområde SE4.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten ökade under veckan med 38,2 procent respektive 55,1 procent. Terminspriset för årskontrakten ökade med 16,1 procent.

Även terminspriserna på kol och olja ökade under veckan med 76,1 respektive 12 procent och terminspriset på gas ökade med 56,2 procent.

Under veckan som gick var det varmare än normalt med ett veckomedel på 1,4 grader medan nederbörden låg under medelvärdet för veckan.

Vad tycker du om veckobrevet?

För att utveckla och förbättra veckobrevet vill vi gärna att så många som möjligt svarar på vår enkät.

Enkäten är öppen till den 11 mars 2022.

Jag vill svara på enkäten Länk till annan webbplats.

Tack på förhand!

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter