Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 07:51:47

Läget på elmarknaden - vecka 7 2022

Stigande spotpriser i samtliga svenska elområden.

Systempriset steg med 1 procent i jämförelse med föregående vecka.

Även spotpriserna steg i alla svenska elområden. I elområde SE1 och SE2 steg spotpriserna med 16 procent och i SE3 och SE4 steg spotpriserna med 12 respektive 11 procent.

Terminspriset för kol sjönk under veckan med 4,6 procent.

Terminspriset för olja gick ökade med 2,2 procent medan terminspriset för gas sjönk med 3,4 procent.

Tillgängligheten för svensk kärnkraft var 92 procent för veckan.

Temperaturen i Sverige fortsatte att vara högre än den normala.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter