Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:44:14

Läget på elmarknaden - vecka 6 2022

Sjunkande system- och spotpriser.

Systempriset sjönk med 21 procent i jämförelse med föregående vecka.

Även spotpriserna sjönk i alla svenska elområden. I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriserna med 71 procent och i SE3 och SE4 sjönk spotpriserna med 49 procent.

Terminspriset för kol ökade under veckan med 6 procent. Även terminspriset för olja gick upp under veckan med 1,7 procent medan terminspriset för gas sjönk med 4,4 procent.

Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade i både Sverige och Norden med 3 respektive 2,4 procentenheter.

Temperaturen i Sverige fortsatte att vara högre än den normala medan nederbörden under veckan låg under medelvärdet.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter