Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:38:13

Läget på elmarknaden - vecka 5 2022

Stigande system- och spotpriser.

Systempriset ökade med 36 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 182 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 56 procent medan det ökade med 55 procent i elområde SE4.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten minskade under veckan med 20,6 procent respektive 5,1 procent. Terminspriset för årskontrakten ökade med 2,8 procent.

Terminspriset på gas sjönk med 13,4 procent i jämförelse med föregående vecka. Även priset på kol sjönk med 10,2 procent medan terminspriset på olja steg med 2,1 procent.

Under veckan som gick låg temperaturen över det normala och nederbörden låg en bra bit över medelvärdet för veckan.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.








AvsandarURL

Fler nyheter