Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:47:25

Läget på elmarknaden - vecka 2 2022

Sjunkande spotpriser i alla elområden.

Systempriset har minskat med 26 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriset har sjunkit i alla elområden. I SE1 och SE2 har spotpriset minskat med 48 procent, i SE3 med 22 procent och i SE4 med 9 procent.

Jämfört med föregående vecka har terminspriserna för kol och olja ökat med 6,9 respektive 4,0 procent. Samtidigt har terminspriset för gas minskat med 4,9 procent.

Magasinfyllnadsgraden i Sverige och Norden har legat något under det normala. Medeltemperaturen och nederbörden har legat över det normala.

Veckan inleddes med ett produktionsstopp på Ringhals 3, reaktorn återgick sedan till normal produktion under onsdagen.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter