Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:54:12

Läget på elmarknaden - vecka 1 2022

Systempriset och spotpriserna i SE3 och SE4 fortsätter att stiga.

Systempriset har sedan föregående vecka ökat med 17 procent.

Spotpriset i SE1 och SE2 har minskat med 19 procent. I SE3 har spotpriset ökat med 37 procent och i SE4 med 39 procent.

Terminspriserna för kol och gas har minskat med 0,6 respektive 8,3 procent jämfört med föregående vecka. Samtidigt har terminspriset för olja ökat med 2,5 procent.

Medeltemperaturen och nederbörden har förhållit sig till normala nivåer under veckan.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter