Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:16:43

Läget på elmarknaden - vecka 49 2021

Stigande system- och spotpriser i elområde SE3 och SE4.

Systempriset ökade med 2 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriserna med 46 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 27 procent och det ökade med 33 procent i elområde SE4.

Priset på utsläppsrätter fortsatte att stiga under veckan med en ökning på 9,2 procent i jämförelse med föregående vecka.

Terminspriserna på kol och olja ökade under veckan med 9,4 respektive 6,1 procent och terminspriset på gas ökade med 6,3 procent.

Under veckan som gick låg temperaturen strax under det normala för veckan och nederbörden var nära medelvärdet.

Läget på elmarknaden tar juluppehåll från nästa vecka och är tillbaka igen den 11 januari 2022.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter