Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:40:00

Läget på elmarknaden - vecka 46 2021

Lägre spotpriser i alla elområden.

Systempriset har minskat med 18 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriset har sjunkit i alla elområden i Sverige. SE1 och SE2 har haft en minskning på 6 procent, SE3 på 14 procent och SE4 på 21 procent.

Medeltemperaturen för veckan låg över det normala med 5,9 grader. Nederbörden ligger fortsatt under det normala. Magasinfyllnadsgraden i Sverige uppgick till 80,4 procent, vilket är något över normalfallet.

I jämförelse med föregående vecka har gaspriserna ökat med 21,3 procent, medan kolpriserna har minskat med 2,3 procent.

Utsläppsrätterna har sett en fortsatt prisökning på 9,4 procent relativt föregående vecka.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter