Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:19:37

Läget på elmarknaden - vecka 43 2021

Fortsatt låga priser och en temperatur över det normala.

Systempriset sjönk med 28 procent i jämförelse med föregående vecka.

Även spotpriserna sjönk i alla svenska elområden. I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriserna med 9 procent och i SE3 och SE4 sjönk spotpriserna med 39 respektive 15 procent.

Under veckan som gick sjönk terminspriserna på månads-, kvartals- och årskontrakten för el med 12,5, 2 respektive 1,1 procent. Terminspriset på gas sjönk med 10,2 procent i jämförelse med föregående vecka.

Även priset på kol sjönk med 4,9 procent medan terminspriset på olja steg med 0,1 procent.

Under veckan som gick låg medeltemperaturen flera grader över det normala och nederbörden var en bit över medelvärdet för veckan.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter