Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:22:59

Läget på elmarknaden - vecka 40 2021

Kraftig ökning av terminpris på gas och spotpris i SE4.

Systempriset ökade med 23 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 minskade spotpriserna med 4 procent. I SE3 och SE4 ökade spotpriserna med 7 respektive 47 procent.

Även terminspriserna för kol, olja och gas har ökat under veckan och steg med 9,9, 3,6 respektive 18,7 procent.

Priset på utsläppsrätter minskade med 2,5 procent under veckan och priset på elcertifikat minskade med 3,6 procent.

Magasinfyllnadsgraden ökade i både Sverige och Norden jämfört med föregående vecka, men ligger i båda fallen en bra bit under mediannivåerna.

Medeltemperaturen under veckan har fortsatt vara flera grader över den normala och även nederbörden har legat över medelvärdet.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter