Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:46:24

Läget på elmarknaden - vecka 39 2021

Fortsatt sjunkande system- och spotpriser.

Systempriset sjönk med 22 procent i jämförelse med föregående vecka.

Även spotpriserna sjönk i alla svenska elområden. I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriserna med 24 procent och i SE3 och SE4 sjönk spotpriserna med 23 respektive 21 procent.

Terminspriserna för års- och kvartalskontrakten minskade med 6,4 respektive 13,2 procent och priserna för månadskontrakten minskade med 13,4 procent i jämförelse med föregående vecka.

Priset på utsläppsrätter ökade med 3 procent under veckan medan priset på elcertifikat sjönk med 3,4 procent till ett veckomedel på 1,7 SEK per MWh.

Under veckan som gick låg medeltemperaturen flera grader över det normala och nederbörden låg en bra bit över medelvärdet för veckan.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter