Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:12:46

Läget på elmarknaden - vecka 38 2021

Lägre spotpriser och mycket nederbörd.

Systempriset minskade med 12 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade med 1 procent. I elområde SE3 och SE4 minskade spotpriset med 13 respektive 17 procent. Under veckan som gick var temperaturen strax under det normala medan nederbörden var betydligt högre än medelvärdet för veckan.

Terminspriserna på gas fortsatte att öka även denna vecka och steg med 10,6 procent.

Även terminspriserna för kol och olja ökade med 4,8 respektive 1,7 procent.

Tillgängligheten i kärnkraft låg under veckan på 81 procent av installerad effekt för både Sverige och Norden som helhet.

Magasinfyllnadsgraden minskade med 1,4 procentenheter i både Sverige och Norden.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter