Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:21:38

Läget på elmarknaden - vecka 37 2021

Fortsatt stigande system- och spotpriser.

Systempriset ökade med 12 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 17 procent medan priserna i SE3 och SE4 ökade med 16 respektive 9 procent.

Terminspriset på gas fortsatte att öka och steg med 18,2 procent i jämförelse med föregående vecka.

Terminspriset på olja steg med 3,5 procent medan priset på kol sjönk med 0,6 procent.

Priset på utsläppsrätter minskade med 3,7 procent under veckan. Det var en torr vecka med en nederbörd betydligt lägre än det normala och temperaturen låg någon grad under medelvärdet för veckan.

Den ingående magasinfyllnadsgraden var oförändrad för Sverige och något minskande med 0,6 procentenheter för Norden och ligger fortsatt en bit under mediannivåerna.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter