Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:49:15

Läget på elmarknaden - vecka 35 2021

Fortsatt ökande spotpriser i elområde SE3 och SE4.

Systempriset ökade med 9 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriserna med 9 procent.

I elområde SE3 ökade spotpriset med 20 procent och det ökade med 21 procent i elområde SE4.

Priserna på EPAD:s ökade kraftigt med 181 procent i SE1 och SE2, sjönk med 11,7 procent i SE3 och ökade med 3,1 procent i SE4.

Terminspriset för gas ökade under veckan med 11,3 procent. Även terminspriserna på kol och olja ökade med 6,8 respektive 2,2 procent.

Under veckan som gick låg temperaturen strax under det normala för veckan och nederbörden var fortsatt låg i jämförelse med medelvärdet för veckan.

Veckomedel i tillgänglighet för svensk kärnkraft var 71 procent, vilket var en ökning med 12,4 procent i jämförelse med föregående vecka.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter