Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 07:08:45

Läget på elmarknaden - vecka 34 2021

Ökande systempris under sommaren och låg magasinfyllnadsgrad.

Systempriset ökade med 8 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i SE1 och SE2 minskade med 9 procent medan spotpriserna i SE3 och SE4 ökade med 8 respektive 7 procent.

Systempriset har haft en uppåtgående trend under sommaren och ligger på en högre nivå än under samma period 2020 och 2019.

Även priset på utsläppsrätter har haft en ökande trend och steg med 2,2 procent i jämförelse med föregående vecka.

Den ingående magasinfyllnadsgraden ökade med 1,1 procentenhet i Sverige medan den förblev oförändrad för Norden som helhet och ligger idag en bit under mediannivåerna. Medeltemperaturen under veckan låg ett par grader under det normala och nederbörden även den lägre än normalt.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter