Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:22:10

Läget på elmarknaden - vecka 28 2021

Systempriset minskade med 5 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade med 12 respektive 5 procent medan de minskade med 2 respektive 10 procent i elområde SE3 och SE4. Priset på EPADs ökade med ytterligare 40,9 procent i elområde SE3 medan det minskade med 63,2 procent i SE1 och SE2 samt 14,3 procent i SE4.

Terminspriset för kol steg med 6,4 procent och sjönk något för olja och gas med 0,4 respektive 0,1 procent.

Under veckan som har gått var medeltemperaturen i Sverige 4,6 grader högre än normalt samtidigt som nederbörden varit betydligt lägre för årstiden.

Tillgängligheten i de Svensla kärnkraftverken låg i princip oförändrat på 70 procent då revisionsarbetet på Forsmark 1 och Ringhals 3 fortsätter.

Nu tar läget på elmarknaden sommaruppehåll, nästa publicering blir vecka 35.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter