Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:30:24

Läget på elmarknaden - vecka 26 2021

Fortsatt ökande system- och spotpriser.

Systempriset ökade med 23 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 35 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 33 procent medan det ökade med 6 procent i elområde SE4.

Priset på utsläppsrätter ökade med 4,7 procent under veckan medan priset på elcertifikat sjönk med 2,2 procent och landade på ett veckomedel på 1,8 kronor per MWh.

Temperaturen i Sverige fortsatte att vara högre än den normala medan nederbörden under veckan låg betydligt under medelvärdet.

Under veckan som gick hade Sverige en nettoexport på 614 GWh där majoriteten av exporten gick till Finland och Danmark.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter