Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:23:53

Läget på elmarknaden - vecka 25 2021

Fortsatt högre vindkraftsproduktion och varmt väder.

Systempriset steg med 11 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriset i elområde SE1, SE2 och SE4 ökade med 14 procent. I elområde SE3 steg spotpriset endast med 1 procent. Temperaturen under veckan var fortsatt högre än det normala medan nederbörden var lägre.

Priset på kol, olja och gas steg med 4,4, 2,4 respektive 9,5 procent. Priset på utsläppsrätter ökade med 4,7 procent medan priset på elcertifikat var oförändrat.

Vindkraftsproduktionen ökade med ytterligare 23,5 procent medan vattenkraftsproduktionen minskade med 12,8 procent.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft ökade med 13,1 procent. Revisionsarbetet på Ringhals 3 planeras pågå till den 27 augusti.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter