Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 06:15:59

Läget på elmarknaden - vecka 24 2021

Stigande spotpriset i elområde SE4 och fortsatt varm temperatur.

Systempriset minskade med 11 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 minskade spotpriserna med 35 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset med 16 procent och i SE4 ökade det med 16 procent.

De högsta timpriserna i SE3 och SE4 låg på 84 respektive 118,1 EUR per MWh medan de högsta timpriserna i SE1 och SE2 låg på 36,5 EUR per MWh.

Under veckan som gick var det fortsatt varmare än normalt. Nederbörden låg även den en bra bit över medelvärdet för veckan.

I Sverige ökade vindkraftsproduktionen med 67,2 procent och totalt sett ökade produktionen med 4,8 procent och användningen ökade med 2,5 procent.

Tillgängligheten i kärnkraft ökade under veckan med 12,8 procent i Sverige och med 15,1 procent i Norden.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter