Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 05:57:21

Läget på elmarknaden - vecka 21 2021

Oskarshamn 3 och Ringhals 3 är på revision.

Systempriset ökade med 6 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna ökade i samtliga elområden, med 13 procent i SE1 och SE2, 22 procent i SE3 och 37 procent i SE4.

Terminspriserna på kol, olja och gas fortsätter sin generella uppgång med 6,6 procent, 2,6 procent respektive 4 procent.

Priset på EPAD:s den kommande månaden sjönk med 15,6 procent i SE1 och SE2, men låg i princip oförändrat i SE3 med en minskning på 0,4 procent medan det steg något i SE4 med 1,9 procent.

Föregående vecka bjöd på mycket regn medan denna vecka låg betydligt lägre än det normala. Temperaturen låg också något under genomsnittet för tidigare år.

På grund av kraftverkens revisioner var tillgängligheten i Sverige och Norden 50 respektive 54 procent.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter