Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:16:51

Läget på elmarknaden - vecka 20 2021

Stor spridning mellan högsta och lägsta pris i alla svenska elområden.

Systempriset minskade med 10 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 var spotpriserna oförändrade från föregående vecka. I SE3 och SE4 ökade spotpriserna med 7 respektive 6 procent.

Det var under veckan stor spridning mellan det högsta och lägsta spotpriset i alla svenska elområden. Under veckan som gick låg temperaturen strax under det normala för veckan och nederbörden låg en bra bit över det normala för veckan.

Den ingående magasinfyllnadsgraden ökade i både Sverige och Norden med 4,6 respektive 3,3 procentenheter.

Tillgängligheten i kärnkraft minskade i både Sverige och Norden med 6 respektive 12,5 procent. Tillgängligheten i svensk kärnkraft låg under veckan på 79 procent.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter