Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:36:11

Läget på elmarknaden - vecka 19 2021

Fortsatt sjunkande system- och spotpriser.

Systempriset sjönk med ytterligare 14 procent i veckan. Även samtliga spotpriser sjönk, 32 procent i elområde SE1 och SE2, 26 procent i SE3 och 18 procent i SE4.

Priset på EPAD:s ökade i elområde SE1 och SE2 med 27,8 procent medan det sjönk i SE3 och SE4 med 13,5 respektive 19,5 procent.

Priset på kol och gas fortsatte sin uppgång med 7,7 respektive 11 procent medan veckomedlet på olja var i princip oförändrat. Även priset på utsläppsrätter såg en ökning på 8,7 procent i jämförelse med föregående vecka.

Tillgängligheten i Svenskt kraftverk låg i snitt på 84 procent, på grund av den pågående revisionen av Forsmark 2, medan Olkiluto 1 i Finland varit igång igen till 70 procent.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter