Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 07:13:38

Läget på elmarknaden - vecka 18 2021

Sjunkande system- och spotpriser.

Systempriset sjönk med 4 procent i jämförelse med föregående vecka. Även spotpriserna sjönk i alla svenska elområden.

I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriserna med 3 procent och i SE3 och SE4 sjönk spotpriserna med 5 respektive 11 procent. Under veckan som gick var det kallare än normalt med ett veckomedel på 5,8 grader och nederbörden var betydligt lägre än normalt.

Priserna på EPAD:s minskade med 18,8 procent i elområde SE1 och SE2 medan de ökade i elområde SE3 och SE4 med 259 respektive 28,7 procent.

Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade i både Sverige och Norden med 1,7 respektive 2,2 procentenheter.

Tillgängligheten i kärnkraft minskade i både Sverige och Norden med 11,9 respektive 10 procent.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter