Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:35:07

Läget på elmarknaden - vecka 16 2021

Lägre system- och spotpriser.

Systempriset sjönk med 18 procent i jämförelse med föregående vecka. Även spotpriserna sjönk i alla svenska elområden.

I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriserna med 12 respektive 14 procent och i SE3 och SE4 sjönk spotpriserna med 40 respektive 15 procent. Under veckan som gick var temperaturen drygt en grad över det normala medan nederbörden var lägre än normalt.

Terminspriset på kol ökade med 3,8 procent under veckan och terminspriserna olja och naturgas ökade med 1 respektive 4,9 procent.

Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade i både Sverige och Norden med 2,4 respektive 2,5 procentenheter. I Sverige minskade användningen och den totala produktionen under föregående vecka med 3,7 respektive 6,8 procent.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter