Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:33:22

Läget på elmarknaden - vecka 15 2021

Högre system- och spotpriser.

Systempriset ökade med 49 procent i jämförelse med föregående vecka och låg i genomsnitt på 44,3 EUR/MWh.

Samtliga spotpriser steg i veckan med 32 procent i SE1 och SE2, 49 procent i SE3 och 53 procent i SE4. Priset på utsläppsrätter steg med 1,4 procent medan priser på elcertifikat sjönk med 7 procent under veckan.

Kärnkraftstillgängligheten i Sverige låg på 100 procent medan den minskade med 2,7 procent i Norden till 94 procent.

Den ingående magasinfyllnadsgraden i både Norden och Sverige minskade med 1,4 respektive 1,7 procentenheter i jämförelse med föregående vecka.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter