Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:35:07

Läget på elmarknaden -vecka 14 2021

Ökad vindkraftsproduktion och lägre spotpris i SE4.

Systempriset ökade med 19 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 11 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 16 procent medan det minskade med 4 procent i elområde SE4.

Under veckan som gick var medeltemperaturen en bit över det normala för veckan och nederbörden låg en bra bit över medelvärdet för veckan.

Priset på utsläppsrätter ökade med 3,1 procent under veckan medan priset på elcertifikat sjönk med 3,1 procent och landade på ett veckomedel på 2,7 kronor per MWh.

I Sverige ökade vindkraftsproduktionen med 31,5 procent och totalt sett ökade produktionen med 5,3 procent medan användningen minskade med 2,4 procent.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter