Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:47:22

Läget på elmarknaden - vecka 12 2021

Sjunkande spot- och systempris.

Systempriset sjönk med 21 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk med 26 procent och i elområde SE3 och SE4 sjönk spotpriserna med 25 respektive 14 procent.

Priset på utsläppsrätter och elcertifikat minskade med 1,9 procent respektive 0,7 procent.

Temperaturen har under veckan varit mycket mild med en medeltemperatur cirka 5 grader över det normala för veckan. Nederbörden låg under veckan en bit under det normala. Magasinfyllnadsgraden i Sverige minskade med 2,9 procentenheter och i Norden minskade den med 3,1 procentenheter.

Under veckan importerade Sverige ytterst lite kraft och nettoexporten låg totalt på 632 GWh.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter