Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:00:05

Läget på elmarknaden - vecka 11 2021

Högre system- och spotpriser och minskad vindkraftsproduktion.

Systempriset låg i genomsnitt 9 procent högre jämfört med föregående vecka. Även spotpriserna har legat högre, där SE1 och SE2 ökade med 7 procent, SE3 med 1 procent och SE4 med 17 procent.

Priset på utsläppsrätter steg ytterligare med 2,6 procent medan priset på elcertifikat sjönk med 79 procent vilket resulterade i ett veckomedel på 0,6 SEK/MWh. På marknaden för finansiell handel steg priset på EPAD:s i SE4 med 18,4 procent.

Temperaturen fortsatte ligga över det normala medan nederbörden låg under.

Vindkraftsproduktionen minskade noterbart i Sverige och Finland, 41,6 procent respektive 48,4 procent, under veckan som upplevde kraftiga vindar medan den danska produktionen ökade med 48 procent. Trots detta hade Sverige högst export i Norden med 434 GWh.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter