Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 18:56:05

Läget på elmarknaden - vecka 10 2021

Stigande pris på utsläppsrätter och fortsatt ökad vindkraftsproduktion.

Systempriset ökade med 6 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i både elområde SE1 och SE2 ökade med 7 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 11 procent medan det minskade med 6 procent i elområde SE4.

Priset på utsläppsrätter ökade med 8,4 procent och priset på elcertifikat ökade med 12 procent till ett veckomedel på 2,7 kronor per MWh. Medeltemperaturen för veckan låg över det normala och nederbörden var högre än medelvärdet för veckan.

Tillgängligheten i kärnkraft ökade i både Sverige och Norden med 7,8 respektive 5,4 procent i jämförelse med föregående vecka.

I Sverige ökade vindkraftsproduktionen med 15,1 procent och totalt sett minskade produktionen med 1,2 procent medan användningen ökade med 3,2 procent.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.








AvsandarURL

Fler nyheter