Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:58:16

Läget på elmarknaden - vecka 9 2021

Stigande priser på EPAD:s och ökad spridning i spotpriserna.

Systempriset ökade med 2 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna i både elområde SE1 och SE2 minskade med 19 procent medan elområde SE3 och SE4 upplevde en ökning på 6 respektive 23 procent. Medeltemperaturen fortsätter ligga över det normala medan nederbörden låg under medelvärdet.

I Sverige minskade tillgängligheten i kärnkraft med ytterligare 6,4 procent i jämförelse med föregående vecka. Terminspriserna för månadskontrakten minskade med 5,8 procent medan kvartalskontrakten och årskontrakten ökade med 11,5 respektive 2 procent i jämförelse med föregående vecka.

Priserna på EPAD:s ökade i samtliga elområden med 130,5 procent i elområde SE1 och SE2 och 19 respektive 22,2 procent i elområde SE3 och SE4.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter