Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:11:50

Läget på elmarknaden - vecka 8 2021

Fortsatt låga spot- och systempris och en temperatur över det normala.

Systempriset minskade med 26 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade med 24 procent medan de minskade med 29 respektive 24 procent i elområde SE3 och SE4.

Medeltemperaturen under veckan låg på 5,1 grader, vilket är flera grader över det normala. Nederbörden var något högre än medelvärdet för veckan. Magasinfyllnadsgraden i Sverige minskade med 3,8 procentenheter och i Norden minskade den med 3,5 procentenheter.

Veckomedel i tillgänglighet för svensk kärnkraft var 99 procent, vilket var en minskning med 0,4 procent i jämförelse med föregående vecka.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter