Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:13:17

Läget på elmarknaden - vecka 7 2021

Lägre spot- och systempris.

Systempriset minskade med 22 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade med 15 procent, även elområde SE3 och SE4 upplevde fallande spotpriser på 29 respektive 28 procent.

Priset på utsläppsrätter sjönk med 2,1 procent i jämförelse med föregående vecka. Terminspriserna för kvartals- och årskontrakten minskade med 12,4 respektive 0,5 procent medan månadskontrakten minskade med 14,1 procent.

Medeltemperaturen den gångna veckan var 2,1 grader högre än den normala temperaturen och även nederbörden låg en bit över.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter