Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 05:51:28

Läget på elmarknaden - vecka 6 2021

Stigande pris på utsläppsrätter och terminskontrakt.

Systempriset ökade med 8 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade med 8 procent under veckan medan spotpriserna i elområde SE3 och SE4 ökade med 11 procent.

Tillgängligheten i kärnkraft låg på 100 procent i både Sverige och Norden som helhet. Priset på utsläppsrätter ökade med 8,6 procent i jämförelse med föregående vecka. Terminspriserna för kvartals- och årskontrakten ökade med 6 respektive 3,4 procent medan månadskontrakten ökade med 5,8 procent.

Under veckan som gick var medeltemperaturen betydligt kallare än den normala temperaturen och nederbörden låg en bit under det normala för veckan.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.








AvsandarURL

Fler nyheter