Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:37:14

Läget på elmarknaden - vecka 4 2021

Kallt väder med låg nederbörd.

Systempriset ökade med 33 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1, SE2 och SE4 ökade samtliga med 35 procent jämfört med vecka 3. Spotpriset i elområde SE3 ökade under veckan med 38 procent.

Under veckan som gick var det kallare än den normala temperaturen och nederbörden låg långt under medelvärdet för veckan. Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade med 2,9 respektive 3 procentenheter i Norden och Sverige.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten ökade med 8,7 respektive 8,8 procent i jämförelse med föregående vecka. Under veckan som gick var Sverige nettoexportör med en nettoexport på 42 GWh.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter