Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 00:25:24

Läget på elmarknaden - vecka 3 2021

Lägre spot- och systempris.

Systempriset minskade med 20 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade med 16 procent medan de minskade med 26 respektive 25 procent i elområde SE3 och SE4. Under veckan som gick låg nederbörden långt över det normala för veckan. Det var även varmare än normalt med en medeltemperatur på flera grader över det normala.

Terminspriserna för bränslen sjönk under veckan. Terminspriset för kol sjönk med 6,2 procent och för olja sjönk det med 0,6 procent medan terminspriset för naturgas sjönk med 9,5 procent i jämförelse med föregående vecka.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter