Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 16:52:00

Läget på elmarknaden - vecka 1 2021

Högre system- och spotpriser.

Systempriset ökade med 104 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 132 procent och i elområde SE3 och SE4 ökade spotpriserna med 119 respektive 45 procent.

Under veckan som gick låg medeltemperaturen strax över det normala för veckan och nederbörden var lägre än medelvärdet för veckan.

Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade med 3 procentenheter i Sverige och med 2,8 procentenheter i Norden.

Priset på utsläppsrätter ökade med 3,6 procent i jämförelse med föregående vecka. Priset på elcertifikat sjönk med 2,8 procent till ett veckomedel på 2,6 kronor per MWh.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter