Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:48:11

Är du verksam i Norrbottens län? Välkommen att prata elmarknadens regelverk, utmaningar och möjligheter med oss!

Ett ökat behov av el ställer industri, kommuner och elmarknadens aktörer inför nya utmaningar och möjligheter. Hur påverkar det dig och din verksamhet? Den 16 oktober bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in till dialog och hoppas att så många aktörer som möjligt vill vara med.

Ei vill gärna träffa aktörer som är verksamma i Norrbottens län, till exempel industriföretag, energiproducenter, aggregatorer, elnätsföretag och representanter från kommuner och myndigheter för att prata elektrifiering, anslutning och flexibilitet.

Syftet är att få en bred dialog kring frågor kopplade till att få en effektivare anslutning av kunder som bidrar till en ökad elektrifieringen. Vilka projekt pågår? Hur ser aktörer på effektbehov, anslutning och kapacitet i regionen? På mötet svarar Ei gärna på frågor och diskuterar eventuella oklarheter kring regelverket.

– Vi har just nu ett särskilt uppdrag med fokus på Norrbottens län. Framför allt vill vi fånga upp vilka projekt som pågår och om det finns svårigheter vad gäller anslutning till elnätet, effektproblematik eller liknande. Om de finns oklarheter eller frågetecken kring regelverket som i sin tur gör att utvecklingen i regionen hämmas eller står still så ska vi också titta på om reglerna behöver förtydligas eller ändras, säger Marielle Lahti, expert på Ei.

Intresseanmälan i augusti

I samverkan med länsstyrelsen Norrbotten tar Ei nu fram upplägget och det praktiska detaljerna för dialogmötet. Klart är att mötet hålls på plats i Luleå den 16 oktober 2024, så boka gärna in datumet i kalendern redan nu.

Mer information och ett anmälningsformulär kommer att publiceras på Ei:s webbplats i slutet av augusti. Antalet platser kommer att vara väl tilltaget, men om intresset är stort, kan Ei behöva begränsa antalet platser per organisation för att få en så bred representation och diskussion som möjligt.

Kontakt
Pilotprojekt Norra Sverige

016- 16 27 00 (Ei:s växel)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter