Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 02:03:51

Energiförsörjning och elektrifiering i fokus när Ei träffade aktörer i Västerbotten

I slutet av maj medverkade Energimarknadsinspektionen (Ei) på Mötesplats Lycksele. Det blev intressanta diskussioner om möjligheter och utmaningar kopplade till energiförsörjning och elektrifiering i Västerbotten.

– Det var roligt att få träffa så många olika aktörer och prata om de projekt som är på gång i Västerbotten, säger Marielle Lahti expert Ei.

Mötesplats Lycksele är ett av flera möten i norra Sverige, fysiska och digitala, som Ei medverkat på i år och fler planeras.

Just nu har Ei ett särskilt uppdrag från regeringen att främja nyindustrialisering i norra Sverige, med fokus på Västerbotten och Norrbotten. Det handlar till stor del om att vara med i diskussionerna, reda ut om det finns oklarheter i regelverket och bidra till att processerna kring anslutning till elnätet och abonnemangsökning blir effektiva.

– Det är ett spännande uppdrag där vi försöker träffa så många aktörer som möjligt, säger Marielle Lahti. Vi vill gärna vara med i diskussionerna för att höra vilka utmaningar som finns och se vad vi på Ei kan bidra med. Därför är den här typen av konferenser väldigt värdefulla.

Fortsatt samverkan

I samband med Mötesplats Lycksele bildades även ett nytt samverkansforum FREIA (Framtidens Robusta Energisystem i Västerbottens län). Forumet hålls ihop av Länsstyrelsen och Region Västerbotten och Ei är en av flera aktörer som bjudits in att delta i forumet.

–Det är vi glada för. Vi har redan haft ett första möte och redan nu har vi några frågor kopplade till regelverket som vi ska titta vidare på, säger Marielle Lahti.

Mer om Pilotprojekt Norra Sverige

Kontakt
Pilotprojekt Norra Sverige

016- 16 27 00 (Ei:s växel)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter