Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 18:51:07

Påminnelse: 31 juli är sista dag att rapportera in årsrapporter och uppgifter om drift- och affärsförhållanden

Senast den 31 juli ska elnätsföretag, naturgasföretag och fjärrvärmeföretag ha rapporterat in sina årsrapporter till Energimarknadsinspektionen (Ei). Fjärrvärmeföretagen ska även ha lämnat in uppgifter om drift- och affärsförhållanden.

Inrapporteringen av energiföretagens årsrapporter och för fjärrvärmeföretagens uppgifter om drift- och affärsförhållanden (DoA-rapporter) för 2023 sker i e-tjänsten NEON.

Sista dag för företagen med kalenderår som räkenskapsår att rapportera in uppgifterna är den 31 juli 2024.

Mer information om inrapporteringen finns i nyhet från den 12 april: Nu är det dags för energiföretagen att rapportera in årsrapporter och uppgifter om drift- och affärsförhållanden

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter