Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-12 13:03:13

Förslag på ny nätkod för efterfrågeflexibilitet inlämnat till Acer

De europeiska systemoperatörerna för elöverföring och distribution, ENTSO-E och DSO Entity, har lämnat in förslag på ny kommissionsförordning, även kallat nätkod, för efterfrågeflexibilitet. Nu tar Acer* över arbetet och kommer ta emot aktörernas synpunkter i höst.

Förslaget om en ny kommissionsförordning (nätkod) för efterfrågeflexibilitet har utvecklats i enlighet med elmarknadsförordningen. Syftet är att göra det enklare för aktörer att delta på marknaden genom olika former av efterfrågeflexibilitet, exempelvis lagring eller att flytta elförbrukning till andra tidpunkter.

Den nya nätkoden är även tänkt att stödja marknadsbaserad upphandling av flexibilitetstjänster för både distributionsnätsföretag och transmissionsnätsföretag.

Acer arrangerar konsultation

Acer kommer nu att fortsätta arbetet med förslaget och planerar att genomföra en offentlig konsultation i höst. Konsultationen kommer att ge alla berörda aktörer möjlighet att bidra med sina synpunkter. Det är viktigt för att säkerställa att den nya kommissionsförordningen blir så effektiv och inkluderande som möjligt.

Mer information om konsultationen finns på Acers webbplats:
Acer webinar: draft network code on demand response Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *Acer (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Bakgrund till förslaget

I juni 2022 fick Acer i uppdrag av Europeiska kommissionen att utarbeta en ramriktlinje för efterfrågeflexibilitet. Den godkändes av kommissionen i mars 2023. Riktlinjen har legat till grund för det förslag som nu lämnats in av ENTSO-E och DSO Entity.

Om balansförordningen (ei.se) Öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter