Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:25:01

Acer bjuder in till samråd - tyck till om mallar för elköpsavtal (PPA-avtal)

Behövs det frivilliga mallar för så kallade PPA-avtal (elköpsavtal) och vilka skulle i så fall fördelarna och nackdelarna med sådana mallar vara? Den frågan ställer nu EU-myndigheten Acer* till elmarknadens aktörer. Fram till den 18 juli finns möjlighet att lämna synpunkter.

Nu bjuder EU-myndigheten Acer in till samråd om frivilliga mallar för så kallade PPA-avtal (Power Purchase Agreement). Acer ska bedöma behovet av frivilliga mallar på EU:s energimarknad och vill därför ha in aktörernas synpunkter.

Power Purchase Agreements eller PPA:er är ett avtal enligt vilket en fysisk eller juridisk person förbinder sig att köpa el från en elproducent på marknadsbasis. Kontrakten ingås vanligtvis för en viss längre tid, vanligtvis 10–20 år.

Om det efter samrådet visar sig att det finns ett behov av frivilliga mallar för PPA-kontrakt kommer Acer, tillsammans med nominerade elmarknadsoperatörer (NEMO), att starta arbetet med att utveckla mallar under vintern 2024.

Mer information om samrådet och hur du lämnar synpunkter finns på Acers webbplats: Public consultation on the introduction of voluntary templates for Power Purchase Agreements in the EU energy market Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter