Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:41:33

Ei inleder tillsyn om försenat införande av villkor enligt balansförordningen

I maj skulle ett antal EU-regler kopplade till balanshållning av el vara genomförda i Sverige. Införandet är delvis försenat och därför behöver Svenska kraftnät nu skicka in en redogörelse till Energimarknadsinspektionen (Ei) om varför genomförandet dröjt och hur tidsplanen ser ut.

Tillsynen handlar om att Svenska kraftnät i vissa delar inte infört de villkor för leverantörer av balanstjänster (BSP) och för balansansvariga parter (BRP) som Ei beslutade om i maj 2023. Villkoren skulle ha varit fullständigt genomförda i Sverige den 17 maj 2024.

Reglerna finns i balansförordningens artikel 18 (Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el Länk till annan webbplats.).

För att balansmarknaden ska fungera väl i Sverige är det viktigt att villkoren för BSP och BRP genomförs i tid. Ei har därför, i egenskap av tillsynsmyndighet, beslutat att Svenska kraftnät senast den 12 augusti 2024 ska skicka in en redogörelse till Ei för status för genomförandet av villkoren för BSP och BRP. Om Svenska kraftnät inte har genomfört ett villkor, ska de även redogöra för när villkoren kommer att vara införda.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter