Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-12 12:32:18

Ei granskar anslutningsplikten och tidsåtgång för anslutning till elnätet

En effektiv anslutningsprocess till elnätet är en viktig förutsättning för energi­omställningen. Frågan har fått allt större fokus de senaste åren och därför har Ei nu startat tillsyn om hur elnäts­företagen uppfyller anslutnings­plikten och tids­åtgången för anslutningar, deras kund­kommunikation samt vilka åtgärder de arbetar med för att effektivisera anslutnings­processen.

Att frågan om anslutning till elnätet är prioriterad och viktig syns bland annat i de uppdrag som Energimarknadsinspektionen (Ei) och andra myndigheter tilldelats från Regeringen. Utöver regeringsuppdragen har Ei också fått in frågor om ämnet från olika aktörer samt sett att antalet prövningsärenden om anslutning till elnätet ökar. Problemen med att få ansluta till elnätet inom skälig tid tycks finnas på konsumentnivå såväl som på företagsnivå.

10 elnätsföretag granskas

Sedan 1 juli 2022 finns möjligheten att begära prövning av tidsåtgången för en anslutning till elnätet. Sedan dess har 36 lokalnätskunder begärt prövning. Enligt ellagen ska ett elnätsföretag genomföra en anslutning inom skälig tid från det att företaget tagit emot en begäran om anslutning. Vad som är skälig tid varierar från fall till fall och det är omständigheterna i varje enskilt fall som avgör vad som är skäligt.

Nu har Ei initierat ett tillsynsprojekt för att granska hur elnäts­företagen uppfyller anslutningsplikten och tidsåtgången för anslutningar, deras kund­kommunikation samt vilka åtgärder de arbetar med för att effektivisera anslutnings­processen.

I tillsynen har Ei valt ut tio elnätsföretag. Alla bolag i tillsynen har inte anmälts till Ei.

I regeringsuppdragen om informationsdelning vid ansökningar om anslutningar till elnäten (Ei R2024:05) lämnade Ei åtgärder för att effektivisera anslutningsprocessen till elnätet och påskynda elektrifieringen. Sju av de identifierade åtgärderna kan nätföretagen genomföra idag.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter