Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:57:33

Nu finns det mer och bättre information om koncessioner på ei.se

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt arbetssätt, både internt och i samarbete med andra aktörer, för att bidra till kortare ledtider i utbyggnaden av det svenska elnätet. En viktig del handlar om att det ska finnas bra och tydlig information, bland annat om vad en ansökan om koncession (tillstånd till elledning) ska innehålla. På ei.se hittar du nu mer och bättre information om detta och annat som berör koncessionsområdet.

Besökare på ei.se som vill läsa om koncessioner kanske märker att innehållet ser lite annorlunda ut jämfört med tidigare. Nu möts man av en samlingssida med utvecklad information som vänder sig till olika målgrupper: Elnätsföretag, länsstyrelser, kommuner, markägare och allmänheten. På de nya koncessionssidorna finns också sådant som vanliga frågor och svar från branschen och andra intressenter.

— Tydlig och relevant information är en förutsättning för en bra och effektiv tillståndsprocess. Vår förhoppning är att vår webbinformation ska underlätta bland annat för elnätsföretagen att tydligare se vilka uppgifter som behövs i en ansökan. På så sätt försöker vi minska risken för att företagen behöver komplettera med uppgifter i efterhand och därmed att handläggningstiden blir onödigt lång, säger projektledare Jenny Johnson.

Vi vill fortsätta att utveckla vår information – kom gärna med synpunkter

Under vintern och våren har Ei gjort enkätundersökningar till elnätsföretag, kommuner och länsstyrelser om vår information om koncessioner. Resultatet har visat att de flesta är nöjda men också att det funnits behov av tydligare information. Länsstyrelser och kommuner har ansett det särskilt viktigt med information om hur tillståndsprocessen går till. Därför har Ei tagit fram en ny sida som beskriver processen och vad respektive part gör.

Just nu pågår även en enkätundersökning för markägare som påverkas av nya kraftledningar.

Vill du tycka till om vårt innehåll på koncessionssidorna på ei.se är du välkommen att göra det via kontaktformuläret längst ner på den här sidan. Vi vill gärna få in synpunkter för att kunna förbättra informationen kontinuerligt.

Du vet väl att

Precis som förut finns e-tjänsten för ansökan om nätkoncession, Dinkel, kvar med tillhörande företagsportal. I e-tjänsten får du som ansöker vägledning i hur en ansökan ska utformas och vilken information Ei behöver. I företagsportalen kan du som ansökt via Dinkel följa ditt ärende under handläggningens gång.

E-tjänsten är precis som vår webbinformation ett sätt att minska risken för kompletteringar och bidrar till att ärenden kan hanteras så snabbt och effektivt som möjligt.

Här hittar du e-tjänsten Dinkel och mer information.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter