Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 19:57:21

Förelägganden till elnätsföretag som inte kvartsmäter högspänningskunder och i gränspunkter

Flera elnätsföretag har ännu inte övergått till kvartsmätning för högspänningskunder och vid gränspunkter, alltså där elöverföring sker mellan olika nät. Nu förelägger Energimarknadsinspektionen (Ei) 7 företag att utan dröjsmål ställa om från timmätning till kvartsmätning

Sedan den 1 november 2023 ska elnätsföretag mäta elförbrukningen varje kvart i stället för varje timme hos högspänningskunder, till exempel industriföretag, och vid gränspunkter där el överförs mellan olika nät.

Sedan en tid tillbaka har Energimarknadsinspektionen (Ei) granskat att reglerna följs och hittills har 7 elnätsföretag fått förelägganden med uppmaning om att omedelbart ställa om till kvartsmätning. Föreläggandena har förenats med vite som kan dömas ut om elnätsföretaget inte följer sin föreslagna tidplan.

Varför är det viktigt att reglerna följs?

Reglerna om kvartsmätning är desamma inom EU och för att handeln med el ska fungera är det viktigt att mätningen och handelsperioden sker på samma sätt på alla europeiska elmarknader. Kvartsmätning för högspänningsanläggningar är särskilt betydelsefullt eftersom anläggningar med stora energiflöden kan påverka systembalansen och prisbilden på marknaden. Krav om kvartsmätning trädde i kraft 1 november 2023.

Nu fortsätter Ei med sin tillsyn genom att begära in information från ytterligare ett antal elnätsföretag vad gäller kvartsmätning för högspänningskunder och gränspunkter. Vid brister kan Ei förelägga elnätsföretaget att vidta åtgärder.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter