Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 18:39:29

Mindre uppdatering av föreskrift om datautbyte – klart sommaren 2024

Under våren kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att uppdatera föreskriften om fastställande av krav på datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare (EIFS 2019:7). Ändringarna handlar främst om formalia och innebär inga ändrade krav för elnätsföretagen.

Förra året upphävdes förordning (1994:1806) om systemansvaret för el Länk till annan webbplats. och ersattes av förordning (2023:241) om det nationella elsystemet Länk till annan webbplats..

Därmed behöver Ei ta fram en ny föreskrift som kan meddelas med stöd av korrekta bemyndiganden och hänvisa till rätt förordning. I samband med uppdateringen kommer även mindre ändringar av text och struktur att genomföras.

Inga nya krav

De krav som kommer att ställas i den uppdaterade föreskriften är desamma som i nuvarande föreskrift (EIFS 2019:7) och eftersom ändringarna inte medför någon förändring i sak, kommer ingen konsekvensutredning att tas fram. Föreskriften kommer inte heller att skickas ut på remiss.

Den uppdaterade föreskriften beräknas vara klar till sommaren och börja gälla strax efter att den beslutats. Den kommer att ha samma namn som tidigare föreskrift, det vill säga Energimarknadsinspektionens föreskrifter om fastställande av krav på datautbyte mellan elnätsföretag och betydande nätanvändare, men få en ny föreskriftsförteckning (EIFS-nummer).

Har du frågor?

Har du frågor får du gärna kontakta Ei via Ei:s registrator, se kontaktuppgifter längre ner på sidan. Ange gärna ärendenummer 2024–102820.

Om allmänna handlingar

En handling som förvaras hos en myndighet, och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten, är en allmän handling. Här finns information om allmänna handlingar.

Kontakt
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter