Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:48:13

Ei ska föreslå hur nya EU-regler ska genomföras i svensk lagstiftning

Snart finns ett uppdaterat EU-regelverk inom elmarknadsområdet på plats. Energimarknadsinspektionen (Ei) fick därför i slutet av februari i uppdrag av regeringen att analysera och bedöma vilka ändringar som behöver göras i svensk lag, med anledning av förändringarna i EU-lagstiftningen.

EU:s elmarknadsdirektiv, elmarknadsförordning och Remit-förordningen har reviderats, men de har ännu inte antagits formellt.

Med anledning av den kommande uppdateringen av EU-lagstiftningen har Ei fått i uppdrag av regeringen att analysera hur svensk lag påverkas och vilka justeringar av ellagstiftningen som behöver ske.

Ei har delat upp uppdraget i två delar, där en del handlar om ändringarna i elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet och den andra delen analyserar ändringarna i Remit-förordningen (se även Nytt regeringsuppdrag om revidering av Remit-förordningen).

I uppdraget ingår bland annat att hämta kunskap från marknadsaktörer genom samråd. Ei ska även ha dialog med andra berörda myndigheter och med nordiska myndigheter.
Uppdraget ska rapporteras till regeringen senast 20 januari 2025.

Till regeringsuppdrag om genomförandet av EU:s reviderade elmarknadslagstiftning Pdf, 1.3 MB..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter