Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 14:03:33

Svenska kraftnät ska inte utfärda långsiktiga överföringsrättigheter mellan svenska och norska elområden

Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att Svenska kraftnät inte behöver utfärda långsiktiga överföringsrättigheter eller andra långsiktiga prissäkringsprodukter mellan elområden i Sverige och Norge.

Nu har Ei och motsvarigheten i Norge (NVE-RME Länk till annan webbplats.), fattat beslut om överföringsrättigheter och prissäkringsprodukter för elområdesgränser mellan Sverige och Norge.

I augusti 2021 trädde EU:s regelverk om förhandstilldelning av kapacitet (FCA) i kraft i norsk lagstiftning. 2023 godkände den norska tillsynsmyndigheten för energi (NVE-RME) att den norska stamnätsoperatören Statnett ingår i den nordiska kapacitetsberäkningsregionen. Därmed ska FCA-regelverkets artikel 30 som handlar om prissäkring mellan elområden tillämpas.

För att säkerställa en fungerande grossistmarknad för el ska berörda tillsynsmyndigheter enligt regelverket se över om förhandsmarknaden ger tillräckliga möjligheter till prissäkring i berörda elområden eller om stamnätsoperatörerna behöver utfärda antingen långsiktiga överföringsrättigheter eller säkerställa att andra prissäkringsprodukter är tillgängliga.

Svenskt och norskt beslut

Nu har NVE-RME och Ei analyserat och fattat beslut enligt FCA-regelverket gällande elområdesgränserna:

  • Norge elområde 1 – Sverige elområde 3
  • Norge elområde 3 – Sverige elområde 2
  • Norge elområde 4 – Sverige elområde 1
  • Norge elområde 4 – Sverige elområde 2

Besluten innebär att Statnett i Norge och Svenska kraftnät i Sverige inte ska utfärda långsiktiga överföringsrättigheter mellan Norge och Sverige.

Den norska tillsynsmyndigheten NVE-RME har bedömt att prissäkringsmöjligheterna är otillräckliga i samtliga norska elområden och därför ska Statnett i stället för att utfärda långsiktiga överföringsrättigheter för berörda elområdesgränser, säkerställa att andra långsiktiga prissäkringsprodukter för överföring mellan elområden inom Norge görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion.

Ei i sin tur bedömer, utifrån den senaste utvärderingen från 2020, att prissäkringsmöjligheterna i de svenska elområdena är tillräckliga och att Svenska kraftnät varken behöver utfärda långsiktiga överföringsrättigheter eller andra långsiktiga prissäkringsprodukter mellan elområden i Sverige och Norge.

Ei:s beslut finns att läsa i Ei:s e-diarium ärendenummer 2024-100169 Länk till annan webbplats..

Information om beslutet från norska NVE-RME finns här: Statnett må utrede tiltak for å bedre prissikringsmulighetene Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter