Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:43:56

Ei uppmanar elnätsföretagen att ställa om till kvartsmätning

Den 1 november 2023 trädde krav om kvartsmätning i kraft, utan undantag för högspänningskunder och i gränspunkter. Energimarknadsinspektionen (Ei) uppmanar nu alla elnätsföretag att följa regelverket och ställa om till kvartsmätning.

Enligt Ei:s föreskrifter är det tillåtet för elnätsföretag att under vissa omständigheter fortsätta med timmätning fram till den 1 januari 2025. Övergångsregeln gäller dock inte för högspänningsanläggningar eller där överföring sker mellan olika elnät, det vill säga i gränspunkter.

När elmarknaden stegvis övergår till handel i kvartar är det särskilt viktigt att anläggningar med stora energivolymer är korrekt mätta. Om kvartsmätningen uteblir kan det påverka systembalansen negativt och därmed också prisbildningen på elmarknaden. Med anledning av detta genomför Ei planlagd tillsyn mot 20 utvalda elnätsföretag vad gäller kvartsmätning.

Tidiga resultat från granskningen

Ei:s pågående tillsyn visar redan nu att över hälften av de 20 granskade elnätföretagen brister i att kvartsmäta för sina högspänningskunder och i gränspunkter. Hittills har företagen som brister, pekat på olika orsaker till förseningen, bland annat uppges problem med IT-system, andra tekniska problem och att arbetet behöver planeras med kunden.

− Det är allvarligt att nätföretagen ännu inte har tillämpat kvartsmätning för högspänningsanläggningar och i gränspunkter. Regeringen tog beslut om kraven maj 2022 och de gäller sedan november 2023, säger enhetschef Karin Edvardsson.

Eftersom tillsynen redan visar att regelverket inte följs kommer Ei fortsätta granskningen och öppna tillsyn mot fler elnätsföretag under våren 2024. Vid brister kan Ei förelägga elnätsföretaget att vidta åtgärder. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter