Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:44:57

Fortsatt höga flaskhalsintäkter under 2023 – så här har de använts

Enligt elmarknadsförordningen ska Energimarknadsinspektionen (Ei) varje år publicera en rapport som visar hur systemansvariga för överföringssystem (TSO) använt intäkter från överbelastning (så kallade flaskhalsintäkter) under föregående kalenderår. Nu är rapporten för 2023 klar.

Ei:s sammanställning visar att 2023 års samlade flaskhalsintäkter uppgick till knappt 21 miljarder kronor. Ur ett historiskt perspektiv är detta en hög siffra, men jämfört med 2022 års siffra på nära 73 miljarder kronor är det en markant minskning.

Den stora skillnaden förklaras främst av mindre prisskillnader mellan de fyra svenska elområdena, men noterbart är att flaskhalsintäkterna har minskat även vid gränserna till andra länder. Det betyder att prisskillnaderna mellan Sverige och omvärlden har varit mindre år 2023 än 2022.

Hur de inrapporterade flaskhalsintäkterna fördelar sig finns redovisat i rapporten.

Enligt elmarknadsförordningen Länk till annan webbplats. ska flaskhalsintäkter användas för att garantera att överföringskapaciteten är tillgänglig och för att bibehålla eller öka överföringskapaciteten, till exempel genom investeringar i nya infrastrukturprojekt. Om målen i elmarknadsförordningen uppfylls i tillräcklig grad kan en del av intäkterna användas för att sänka transmissionsnätstariffen. Svenska kraftnät har rapporterat att de under 2023 använt cirka 3,8 miljarder kronor för åtgärder inom ramen för de prioriterade målen och cirka 5,9 miljarder kronor för tariffreduktion. Dessutom har 26,8 miljarder kronor av flaskhalsintäkterna betalats ut i form av elstöd till svenska elkunder i enlighet med det regelverk som finns i krisinterventionsförordningen Länk till annan webbplats..

Publiceras och skickas till Acer

Ei har nu fattat beslut om rapporten och den har skickats till Acer (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) som är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Rättelse: Mellan klockan 11.50 och 14.30 den 1 mars 2024 länkades rapporten till förra årets version, detta är nu åtgärdat och länken leder till årets rapport.

Rapporten publiceras även på Ei:s webbplats: Congestion revenues - intäkter från överbelastning (även kallad flaskhalsintäkter) 2023

Vad är flaskhalsintäkter?

Flaskhalsintäkter uppstår om elpriset i ett elområde där elen produceras är lägre än i det elområde dit elen överförs. Mellanskillnaden kallas flaskhalsintäkt, men benämns även som kapacitetsavgifter eller intäkter från överbelastning. Flaskhalsintäkterna ges till det företag som överför elen mellan de två elområdena.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter